Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
ĐIỂM DU LỊCH CỘNG ĐỒNG BẢN NƯA

 Điểm du lịch cộng đồng bản Nưa nằm ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông, Nghệ An. Hiện nay, trong bản Nưa có 05 hộ gia đình cung cấp dịch vụ homestay cho khách du lịch, đặc biệt là 03 hộ (Hoa Thụ, Hanh Chiến, Nhượng Thành) được dự án JICA lựa chọn đầu tư để đảm bảo tốt nhất điều kiện sinh hoạt cho du khách.

Du lịch cộng đồng "Đặc sản" Nghệ An
Những bản, làng có cảnh sắc hấp dẫn, phong tục độc đáo đang được đưa vào kế hoạch phát triển du lịch cộng đồng. Đặc biệt, du lịch cộng đồng ở bản Nưa (xã Yên Khê, Con Cuông) được chuyên gia Nhật Bản giới thiệu tại Nhật là cơ hội rất tốt để quảng bá hình ảnh du lịch Nghệ An ra với thế giới. Hoạt động này có thể trở thành bài học kinh nghiệm cho các địa phương khác
Giữ gìn bản sắc văn hóa miền Tây Nghệ An nhờ phát triển du lịch cộng đồng

Với sự đa dạng sinh học và bản sắc văn hoá độc đáo, miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2007. Sau hơn 10 năm được công nhận, việc gìn giữ và phát huy danh hiệu vừa đảm bảo duy trì bền vững sự đa dạng sinh học, giữ gìn bản sắc văn hóa trước yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương là thách thức không hề nhỏ đối với miền Tây Nghệ An trong thời gian tới.

<<   <  1  >  >>