Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Giữ gìn bản sắc văn hóa miền Tây Nghệ An nhờ phát triển du lịch cộng đồng

Với sự đa dạng sinh học và bản sắc văn hoá độc đáo, miền Tây Nghệ An được UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới vào năm 2007. Sau hơn 10 năm được công nhận, việc gìn giữ và phát huy danh hiệu vừa đảm bảo duy trì bền vững sự đa dạng sinh học, giữ gìn bản sắc văn hóa trước yêu cầu phát triển kinh tế của địa phương là thách thức không hề nhỏ đối với miền Tây Nghệ An trong thời gian tới.

<<   <  1  >  >>