Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Danh bạ điện thoại. email

SỞ DU LỊCH TỈNH NGHỆ AN

 

Địa chỉ: Số 7, đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

 

Điện thoại liên hệ: 02383.841.557

 

Email: dulichna@nghean.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

Ông Nguyễn Mạnh Cường

Chức vụ:

Giám đốc Sở Du lịch

ĐTCQ:

02383837568  

Email:

Cuongnm@dlna.nghean.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Thành An

Chức vụ:

Phó Giám đốc Sở Du lịch

ĐTCQ:

02383939979

Email:

anntt@dlna.nghean.gov.vn

Ông Nguyễn Mạnh Lợi

Chức vụ:

Phó Giám đốc Sở Du lịch

ĐTCQ:

02383939567

Email:

loinm@dlna.nghean.gov.vn

 

Ông Dương Hoàng Vũ

 

Chức vụ:

Phó Giám đốc Sở Du lịch

ĐTCQ:

0919548910

Email:

 vuhoangtdna@gmail.com

PHÒNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TÀI NGUYÊN DU LỊCH

Ông Nguyễn Thanh Tùng

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

02383939399

ĐTDĐ:

0915126031

Email:

tungnt@dlna.nghean.gov.vn

Ông Nguyễn Thanh Trà

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383939399

ĐTDĐ:

0912681283

Email:

trant@dlna.nghean.gov.vn

Ông Hoàng Đức Chung

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383939399

ĐTDĐ:

0931363768

Email:

chunghd@dlna.nghean.gov.vn

 

 

Bà Nguyễn Thị Hà Giang

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383939399

ĐTDĐ:

0946311826

Email:

hagiangsdlna@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ CƠ SỞ LƯU TRÚ

Bà Nguyễn Thị Minh Hồng

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

02383797686

ĐTDĐ:

0915490904

Email:

hongntm@dlna.nghean.gov.vn

Bà Hoàng Thị Hoa

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383830015

ĐTDĐ:

0912288405

Email:

hoaht@dlna.nghean.gov.vn

PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH

Ông Trần Đình Hà

Chức vụ:

Trưởng phòng

ĐTCQ:

02388531999

ĐTDĐ:

0912288405

Email:

hatd@dlna.nghean.gov.vn

Bà Phan Thị Thu Thiền

Chức vụ:

Chuyên viên

ĐTCQ:

02383797686

ĐTDĐ:

0932216162

Email:

thienptt@dlna.nghean.gov.vn

TRANH TRA SỞ

Ông Trần Mai Dương

Chức vụ:

Chánh Thanh Tra

ĐTCQ:

02383799866

ĐTDĐ:

0913054053

Email:

duongtm@dlna.nghean.gov.vn

Ông Lê Hoài Anh

Chức vụ:

Thanh tra viên

ĐTCQ:

02383799866

ĐTDĐ:

0934454777

Email:

anhlh@dlna.nghean.gov.vn

VĂN PHÒNG SỞ

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Chức vụ:

Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

02383939686

ĐTDĐ:

0902252969

Email:

hungnm@dlna.nghean.gov.vn

Bà Nguyễn Thị Phương

Chức vụ:

Phó Chánh Văn phòng

ĐTCQ:

02383841557

ĐTDĐ:

0918851789

Email:

phuongnt@dlna.nghean.gov.vn

Ông Trần Nguyên Toản

Vị trí việc làm:

Nhân viên (Phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả)

ĐTCQ:

02383841557

ĐTDĐ:

0914600691

Email:

toantn@dlna.nghean.gov.vn

Ông Nguyễn Quốc Hội

Vị trí việc làm:

Lái xe

ĐTCQ:

02383841557

ĐTDĐ:

0941741960

Email:

hoinq@dlna.nghean.gov.vn

Ông Nguyễn Văn Hưng

Vị trí việc làm:

Lái xe

ĐTCQ:

02383841557

ĐTDĐ:

0986154269

<<   <  1  >  >>