Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo sức khỏe du lịch
 
Hướng dẫn sử dụng Hệ thống khai báo sức khỏe du lịch (18/03/2020 01:58 PM)

Hệ thống "Khai báo sức khỏe du lịch" (Vietnam Health Declaration) được triển khai với mục đích hỗ trợ Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách trong nước và quốc tế khi du lịch tại Việt Nam.

Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>