Giới thiệu
Skip portletPortlet Menu
 
Tài nguyên du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Dịch vụ du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
Sản phẩm du lịch
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Sở Du lịch quyết định công bố cắt giảm thời gian giải quyết TTHC năm 2020
Chức năng nhiệm vụ

Sở Du lịch tỉnh Nghệ An là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghệ An; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về du lịch theo quy định của pháp luật; các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Du lịch và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ: Sở Du lịch Nghệ An, số 07 đại lộ Lê Nin, phường Hưng Phúc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. SĐT liên hệ: 02383.841.557; Địa chỉ email: dulichna@nghean.gov.vn

Cơ cấu tổ chứcGiới thiệu chung

Sở Du lịch Nghệ An được thành lập theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVII, kỳ họp thứ ba về Thành lập Sở Du lịch tỉnh Nghệ An và Đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An thành Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Nghệ An; có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An.

Giới thiệu Nghệ An

Nghệ An nằm ở trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, có diện tích đất tự nhiên lớn nhất Việt Nam với 16.490Km2 , dân số trên 3 triệu người; có các tuyến giao thông đường sắt, đường bộ xuyên Việt, có quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh đi qua, có sân bay, cảng biển, đồng thời là một trong những cửa ngõ quan trọng của tuyến hành lang kinh tế Đông Tây nối liền Myanmar - Thái Lan - Lào - Việt Nam; có đường biên giới trên bộ  tiếp giáp với nước CHDCND Lào dài 419km với các cửa khẩu Nậm Cắn, Thanh Thuỷ. Đó là những lợi thế rất quan trọng để mở rộng quan hệ hợp tác giao lưu kinh tế, thương mại và phát triển du lịch với các nước trong khu vực.

Nội dung đang được cập nhật!
<<   <  1  >  >>